Bicie dzieci

Wszystko o biciu dzieci

Dlaczego bicie dzieci jest głupie? – bo jest atakiem na godność dziecka – a przecież każdy człowiek ma prawo do poszanowania jego godności i integralności. – bo zaburza rozwój dziecka – bicie przez najbliższe osoby odbiera dziecku odwagę życiową i sprawia, że dziecko staje się osobą niepewną, o niskim poczuciu własnej Więcej…