Dziecko

Maria Montessori wiedziała, że system edukacji wymaga poważnych zmian – według niej kluczowe było rozwijanie całej osobowości dziecka. Stworzyła autorską metodę, która jest stosowana do dzisiaj w wybranych placówkach. Jeśli zastanawiasz się, czy zapisać dziecko do takiego przedszkola, warto poznać jej założenia – więcej informacji o tej praktyce nauczania znajdziecie poniżej.

System Montessori – główne założenia 

System ten bazuje na przekonaniu o spontanicznym działaniu intelektu. Wśród głównych założeń są – wolność jednostki, obserwacja oraz przygotowanie środowiska. Kluczowe jest praktyczne wdrożenie tych zasad już u podstaw edukacji dzieci, aby stawały się częścią ich życia oraz systemu edukacji. 

Dzisiaj wprowadzane są w przedszkolach i szkołach między innymi programy zindywidualizowanego nauczania opierające się na indywidualnych umiejętnościach oraz talentach dziecka, nauczanie z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych dopasowanych do tej metody, łączone grupy wiekowe oraz otwarte klasy, a także brak ocen w klasach. To tylko przykładowe praktyki stosowane także dzisiaj, a oparte na przemyśleniach Marii Montessori.

Co ważne, miejsce nakierowane jest na każdego ucznia jako jednostkę i przygotowane specjalnie dla uczniów. W ten sposób powstaje odpowiednie środowisko na indywidualne uczenie się – w myśl tej metody każde dziecko uczy się w swoim własnym tempie, a nacisk kładzie się na uczenie konkretne, nie zaś abstrakcyjne; dzieci przyswajają wiedzę w praktyczny sposób. 

Warto też dodać, że rola nauczyciela w przedszkolu Montessori jest dyskretna, gdyż ma on za zadanie ułatwiać dziecku rozwój, a motywowane są przez potrzebę własnego rozwoju.

Więcej o wychowaniu w metodzie Montessori przeczytasz na stronie

https://www.przedszkole-montessori.wroclaw.pl/

Ewelina, f: zolashelton / pixabay