Przemoc w związku

Podstawowe cechy przemocy w związku

Zgodnie z potocznym rozumieniem, przemoc w związku polega na używaniu wobec partnerki (lub partnera) agresji fizycznej. Spotkać można ludzi, którzy nawet takie rozumienie przemocy chcieliby jeszcze zawężać twierdząc na przykład, że przemoc w związku to bicie. Zdarza się, że sprawca lub nawet ofiara przemocy zapytana wprost o przemoc fizyczną odpowiada przecząco. Przemocy nie było. A czy było popychanie, szarpanie, przytrzymywanie..? Było. Ale nie było uderzeń. Lub były uderzenia, ale nie było śladów. Lub były ślady, ale nieduże..
Oczywiście nie tylko uderzenia (lub uderzenia pozostawiające duże długo utrzymujące się ślady) to przemoc. Przemoc ma wiele form. Aby uniknąć takich niejasności, warto stworzyć dokładniejszą charakterystykę tego czym jest przemoc w związku.

Przemoc dzieli się na:

1. fizyczną
2. psychiczną
3. ekonomiczną
4. seksualną

Najczęściej spotykane formy przemocy fizycznej:

 • jakakolwiek sugestia możliwości zastosowania przemocy fizyczne – gest, aluzja, charakterystyczna mina, poza lub wyraźna zapowiedź
 • popychanie
 • policzkowanie
 • szarpanie za włosy
 • przytrzymywanie
 • obezwładnianie
 • szczypanie
 • uderzanie pięścią
 • bicie otwartą ręką
 • bicie przedmiotami kopanie
 • przypalanie papierosami
 • duszenie/przyciskanie poduszką
 • rzucanie przedmiotami
 • drapanie
 • plucie
 • wykręcanie rąk
 • grożenie bronią
 • użycie broni
 • krępowanie
 • wiązanie
 • parzenie
 • polewanie substancjami żrącymi
 • świadome stwarzanie niebezpiecznych sytuacji, stanowiących zagrożenie fizyczne (np. szybka jazda samochodem)
 • porzucenie w niebezpiecznej okolicy nie udzielenie koniecznej pomocy zaniechanie opieki
 • niszczenie własności
 • Przyjmowanie groźnych min mogących zapowiadać dalszą przemoc
 • wykonywanie groźnych gestów
 • nagłe przyśpieszanie ruchu (np. zrywanie się z miejsca) mogące wywoływać przestrach
 • uderzanie w przedmioty (np. walenie ręką w stół)
 • szybkie chodzenie po pomieszczeniu z gestykulacją, mogące wywołać przestrach (co by się stało gdyby ta druga osoba w tym samym momencie zaczęła robić to samo?)
 • demonstrowanie groźnych przedmiotów
 • ciągnięcie za ucho
 • klapsy
 • gryzienie
 • zamykanie w pokoju/ubikacji/na balkonie
 • rzucanie kimś
 • ograniczanie dostępu do pomieszczeń
 • zastawianie drogi (np. wyjścia)
 • nie wpuszczanie do domu

Powyższa lista absolutnie nie zawiera wszystkich możliwych zachowań, które są przemocą fizyczną wobec partnera/partnerki. Przemocą fizyczną może być każde zachowanie, co do którego Ty lub ktokolwiek inny ma jakiekolwiek wątpliwości, czy jest to fizyczna przemoc.

Najczęściej spotykane formy przemocy psychicznej

 • wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia
 • narzucanie własnych poglądów
 • karanie przez odmowę uczuć, szacunku zainteresowania
 • stała krytyka
 • bagatelizowanie osiągnięć, wyolbrzymianie porażek
 • wmawianie choroby psychicznej
 • izolacja społeczna (kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami)
 • domaganie się posłuszeństwa
 • ograniczanie snu i pożywienia
 • degradacja słowna (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie)
 • stosowanie gróźb
 • szantażowanie
 • nastawianie rodziny i znajomych przeciwko komuś
 • stałe nachodzenie w domu i w pracy
 • narzucanie swego towarzystwa
 • rozpuszczanie plotek i pomówień
 • stałe telefonowanie, wysyłanie sms-ów, e-maili, listów itp.
 • składanie nieprawdziwych skarg na policji, do administracji osiedla, władz uczelni itp
 • przechwytywanie numerów telefonów, adresów, kontaktów itp.
 • czytanie cudzej korespondencji, emaili, smsów, billingów
 • śledzenie i prześladowanie w internecie
 • śledzenie
 • zdobywanie danych o osobie bez jej zgody
 • przeglądanie zawartości komputera, szuflad, toreb i innych rzeczy osobistych
 • wywoływanie poczucia winy
 • wymuszanie opieki nad sobą (udawanie choroby)
 • zaniedbanie samego siebie w stopniu budzącym odrazę
 • ograniczanie kontaktów z dzieckiem
 • grożenie odebraniem dziecka
 • grożenie rozwodem
 • Umyślne stawianie niewykonalnych zadań
 • Umyślne stawianie zadań, z którymi ktoś ma trudność

Przemoc psychiczna może przyjmować bardzo wiele różnych trudno uchwytnych form. Powyższa lista nie opisuje ich wszystkich. Przemocą psychiczną może być każde zachowanie, co do którego Ty lub ktokolwiek inny ma wątpliwości, czy nią nie jest.

Najczęściej spotykane formy przemocy ekonomicznej

 • odbieranie czyichś pieniędzy
 • uniemożliwianie podjęcia pracy
 • niezaspokajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny
 • zaciąganie kredytów obciążających wspólny budżet bez porozumienia z partnerem
 • wynoszenie z domu wspólnej własności
 • sprzedawanie wspólnej własności bez porozumienia z partnerem
 • odmawianie płacenia alimentów
 • bezprawne pozbawianie praw do majątku
 • niepłacenie wspólnych opłat i rat
 • korzystanie z cudzego jedzenia bez porozumienia z jego właścicielem
 • nieoddawanie pożyczek
 • nierespektowanie zasad sądowego podziału majątku
 • ograniczanie dostępu do wspólnego konta
 • dysponowanie pieniędzmi ze wspólnego budżetu bez porozumienia z partnerem
 • zmuszanie do wydawania pieniędzy na określone cele
 • zmuszanie do pracy we własnej firmie
 • dokładne rozliczanie z wydanych pieniędzy
 • przekupywanie innych członków rodziny
 • przekupywanie dzieci
 • zniechęcanie do podjęcia pracy zawodowej
 • uniemożliwianie podjęcia pracy zawodowej przez obciążenie dodatkowymi obowiązkami domowymi
 • wszelkie sugestie i zapowiedzi jakiegokolwiek z powyższych działań

Istnieje także wiele innych, nie wymienionych tu form przemocy ekonomicznej. Przemocą ekonomiczna może być jakiekolwiek działanie, które wzbudza w Tobie lub kimkolwiek takie wątpliwości.

Najczęściej spotykane formy przemocy seksualnej

 • wymuszanie pożycia seksualnego
 • wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych (np. seksu oralnego, analnego itd.)
 • wymuszanie seksu z osobami trzecimi
 • sadystyczne formy współżycia seksualnego
 • demonstrowanie zazdrości
 • zmuszanie do oglądania materiałów pornograficznych
 • zmuszanie do przyglądania się współżyciu seksualnemu osób trzecich
 • uprawianie seksu z osobą poniżej 15 lat
 • obnażanie lub onanizowanie się przy kimś bez jego zgody
 • ocieranie się o kogoś w miejscu publicznym w celu uzyskania podniecenia seksualnego
 • podglądanie osób w sytuacjach intymnych
 • zmuszanie do seksu w obecności dzieci
 • współżycie seksualne z osobami spokrewnionymi
 • jakiekolwiek czynności seksualne osoby dorosłej z osobami poniżej 15 roku życia
 • wykorzystywanie stanowiska służbowego do wymuszenia czynności seksualnych
 • kontrolowanie antykoncepcji
 • zmuszanie do prostytucji lub jakichkolwiek form czynności seksualnych w celu uzyskania korzyści majątkowych dla siebie lub kogoś innego

Podobnie jak przy wszystkich pozostałych formach przemocy, tu też lista nie wyczerpuje wszystkich możliwych form. Jeśli masz wątpliwości co do tego, czy jakieś zachowanie nie jest formą przemocy seksualnej, jest to ważna wskazówka pozwalająca domyślać się, że może tak być.