Przemoc w rodzinie

Wiele cierpień jest niepotrzebnych, wynikają tylko z błędnego rozumienia sytuacji oraz uczuć innych osób. Osoby niezadowolone z siebie i ze swojego życia, które nie radzą sobie ze stresem, oskarżają innych o swoje niepowodzenia.

W życiu zdarzają się tak nieprawdopodobne sytuacje, że tylko ludzie, którzy przeżyli podobne, mogą sobie pomóc. Nie jestem psychologiem, jedynie po własnych doświadczeniach zainteresowałam się tą problematyką.

Kiedyś usłyszałam, ze każdy z nas w życiu jest lub będzie poważnie zraniony, mogą to być sytuacje analogiczne do opisanych na tych stronach WWW, ale może to być sytuacja zupełnie inna. Być może podżyrowaliśmy weksel nieuczciwej osobie i musimy za nią spłacić dług, być może dziewczyna nieświadomie związała się z mężczyzną o skłonnościach homoseksualnych, partner nie chce mieć potomstwa i zmusza nas do aborcji itp. Wówczas każdy z nas musi rozwiązać swój własny problem. Szczególnie ciężko jest mam, jeśli  zranił nas nasz partner, którego obdarzyliśmy prawdziwym uczuciem.

 Jeśli jesteś ofiarą przemocy, to:

  • Nie obciążaj siebie za ten stan, pewnie nic nie można było zrobić,
  • Nie mścij się, żadna to satysfakcja, ale dalej nie ulegaj tej przemocy,
  • Pogódź się z faktem, że pewnie przez wiele lat myślami będziesz powracać do tej sprawy i pewnie nigdy do końca nie zrozumiesz, dlaczego ktoś Tobie bliski tak zawiódł Twoje zaufanie,

a jeśli jesteś sprawcą, to … 

W ponad 95% przypadków sprawcami przemocy psychicznej w rodzinie są mężczyźni; kobiety rzadko są sprawcami przemocy wobec mężczyzn.

Prawie jedna trzecia kobiet w pewnym okresie swojego życia staje się ofiarą przemocy w rodzinie, jest to przemoc fizyczna, seksualna, jak i psychiczne znęcanie się. Prawie połowa zamordowanych kobiet to ofiary swoich mężów / partnerów lub byłych partnerów.

Według badań amerykańskich w 50% występuje związek pomiędzy nadużywaniem alkoholu a przemocą domową. Wyleczenie sprawcy z alkoholizmu nie spowoduje automatycznie tego, że powstrzyma się on od stosowania przemocy. 

Przemoc w rodzinie może dotknąć każdego z nas . Badania wykazują, że mężczyźni stosujący przemoc pochodzą z różnych grup społecznych. Przemoc stosują mężczyźni o wysokim statusie społecznym, bogaci i biedni, wykształceni i niewykształceni, z tak zwanych szanowanych domów, jak i z rodzin patologicznych.

Nie ma bezpośredniego związku pomiędzy przemocą w rodzinie a chorobą psychiczną.  Tylko niewielki procent sprawców przemocy jest chorych psychicznie, zdecydowana większość jest zdrowa psychicznie, bywają często czarującymi i przekonywującymi mężczyznami i działają w sposób racjonalny.

Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem częstszym niż ta, na jaką jesteśmy narażeni na ulicy, w barze lub miejscu pracy. Równocześnie rzadko statystyki mówią na temat przemocy psychicznej, jest to na ogół dramat ludzi, który rozgrywa się za zamkniętymi drzwiami i nie wypada o nim mówić