Sprawy rozwodowe są zwykle trudne i pełne emocji, dlatego warto skorzystać z pomocy i doświadczenia doradcy – sprawdzonego adwokata. Sąd ma obowiązek w wyroku orzekającym o rozwodzie podzielić też władzę rodzicielską nad wspólnym dzieckiem małoletnim obojga małżonków.

Sąd ma też obowiązek określić przyszłe kontakty obojga rodziców z dzieckiem, a także określa wysokość kosztów, jakie obie strony mają obowiązek ponosić w ramach utrzymania i wychowania dziecka. Warto skorzystać z pomocy adwokata mediatora, który pomoże opracować kompromis między skonfliktowanymi rodzicami – efektem będzie wypracowanie wiarygodnego dla sądu kompromisu.

Warto też pamiętać, że sąd w tej kwestii jedynie wtedy, gdy małżonkowie nie sporządzili pisemnego porozumienia o sposobie podziału władzy rodzicielskiej po rozwodzie. Jeśli obie strony wypracowały kompromis – na przykład podczas mediacji – sąd jedynie sprawdza, czy zaproponowany sposób jest odpowiedni dla dziecka. 

Rozwodzący się rodzice muszą zaplanować system opieki nad dzieckiem – nie jest to łatwe, ale najważniejsze, by kierowali się dobrem swoich pociech. Jednym z wariantów godnym rozważenia jest opieka naprzemienna.

System opieki naprzemiennej

Często takim kompromisem jest naprzemienna opieka nad dzieckiem. Statystyki wskazują, że władza rodzicielska i opieka nad dzieckiem zwykle jest przydzielana matce dziecka. Podstawową zaletą systemu jest równy kontakt dziecka z obojgiem rodziców. Przy takim rozwiązaniu dziecko mieszka w domu opiekunów na zmianę.

Rozwód rodziców to dla dziecka duża trauma, dlatego trzeba mieć na uwadze głównie jego dobro – często jest to najbardziej stresujące wydarzenie w życiu, które rzutuje na jego przyszłość i kontakty międzyludzkie. Rozwodzący się rodzice muszą zaplanować system opieki nad dzieckiem – nie jest to łatwe, ale najważniejsze, by kierowali się dobrem swoich pociech. Jednym z wariantów godnym rozważenia jest opieka naprzemienna.

Interesujący temat? Po więcej zajrzyj na stronę awisniowski.pl

Ewelina, f: geralt / pixabay